>> Promoce Fakulta stavební VUT

 

 

Objednávka promočních fotografií:

 

Kontaktní formulář

Objednávka promočních fotografií

 
Fakulta
Datum promoce:
Oficiální začátek promoce:
Jméno absolventa:

Varianta:

    Digitální foto zaslané elektronicky úschovnou na email - 450 Kč

Váš e-mail:


    Papírové fotografie 13x18 cm, digitální foto na CD, poštovné - 600 Kč
    
Adresa pro doručení papírových fotografií + CD - doporučená zásilka České pošty
Jméno:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:


Poznámky / specifikace:
   
     

 

 

Upozornění: součástí této objednávky není video z promoce! 

     CD s fotografiemi obsahuje cca 40 reportážních záběrů z promoce: celkové pohledy na akademické funkcionáře, absolventy, pohledy do sálu na hosty, portréty řečníkù. Rozlišení snímků je 10 mpix, tj. dostatečné rozlišení pro tisk fotografií až do formátu A3. Fotografie nejsou chráněny vodoznakem.
     Varianta "CD + papírové" fotografie" obsahuje minimálně 7 vyvolaných "papírových" fotografií rozměru 13x18 cm a CD. Záběry slibu a předání diplomu jsou doplněny grafikou s datem a místem promoce a logem fakulty. Každý absolvent obdrží na CD pouze svoje záběry slibu a předání diplomu, další záběry jsou pro všechny stejné.
     Tuto sadu fotografií + CD obdržíte doporučenou zásilkou na Vámi udanou adresu do cca šesti týdnů po promoci.

     Bezhotovostní platbu poukažte na číslo účtu: 9866250001/5500, variabilní symbol: datum a čas promoce ve formátu: RRMMDDHHMM. Příklad: 23. 6. 2010 v 11:00 = 1006231100. Do poznámky při platbě zadejte jméno absolventa!

     Dodavatel: Foto Jursa, s.r.o., Stavební 162/5, Brno, 602 00, info@fotojursa.cz

Obecné upozornění o ochraně osobních údajů

Vážení návštěvníci promoce,
s ohledem na požadavky právní úpravy, zejména zákona České republiky č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat, že z promoce bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam pro komerční prodej v místě konání a na internetu a také pro potřeby vysoké školy. Upozorňujeme Vás tímto, že během promoce může být zachycena vaše podobizna a vstupem do auly a účastí na promoci vyjadřujete s výše uvedeným souhlas.

Současně Vás tímto upozorňujeme, že vyplněním objednávky nám poskytujete svá osobní data, která budou použita jen za účelem identifikace absolventa při promoci a také za účelem doručení zakázky doporučenou zásilkou České pošty. Telefonický a emailový kontakt nám sdělujete z toho důvodu, kdyby se zásilka vrátila zpět, abychom vás mohli kontaktovat a ověřit tak správnost adresy.
Tato data budou bezpečně uložena po dobu 36 měsíců od konání promoce pro případ reklamace a doobjednávky. Po tomto termínu budou skartována.

 

   

TOPlist TOPlist